Rólunk - Sonivius Vappae

A Sonivius Vappae a középkor sarából életre kelt lármás semmirekellők bandája, örök vándorlásra - és az útjukba esők éktelen hangorkánnal való sanyargatására ítélve. Egyazon eszköz által bűnhődve, egyszersmind - büntetve a hasonló kárhozatra szántakat.

Gyökereik - néhány másik zenekarhoz hasonlóan - a Hollóének Hungarica-ból erednek.

Kínzóeszközeik (hangszereik): Középkori duda, középkori síp, furulya, ciszter, emberhang, dobok: Tapan, djembe, (alkalmasint tekerőlant, lant)


Tagok:

Béke Csaba

 • duda
 • ciszter
 • ének
 • tekerőlant
 • lant

Tövisháti András

 • duda
 • síp
 • ének

Endrődi Szabolcs

 • síp
 • furulya
 • ének

Donkó Péter

 • tapan

Béke Jakab

 • djembe


Ideiglenesen gyakran, de igazoltan - hiányzó:

Madai Anita

 • hegedű
 • síp
 • ének

Repertoárt szorgosan tanuló, hagszerdoktor:

Farkas Gábor

 • duda

Alkalmanként helyettesítő, pótolhatatlan értékű régi bútordarab:

Pásztor Dániel

 • duda
 • síp

Tündértáncával az együttes előadását gyakran feldobó:

Kürti Regina